Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2018

09:27

March 15 2018

lovelyybubbles
17:04
3596 e016

March 13 2018

lovelyybubbles
16:05
4488 aee6
Reposted fromTamahl Tamahl viaovtza ovtza
lovelyybubbles
15:20
6070 5e1c
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse vialeniwieec leniwieec
lovelyybubbles
15:20
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaazazel azazel
lovelyybubbles
11:09
W tamtych czasach nie było jeszcze Internetu, e-maili, Skype'a czy różnych ICQ.
W tamtych czasach listy miłosne wysyłane z Francji do Kalifornii szły dziesięć dni.
W tamtych czasach, kiedy napisałeś "Kocham Cię!", musiałeś czekać na odpowiedź trzy tygodnie.
A czekanie przez trzy tygodnie na "Kocham Cię" naprawdę jest nieludzkie, kiedy się ma dwadzieścia lat.
— Guillaume Musso, "Kim byłbym bez ciebie?"
Reposted fromjaskier jaskier viamyfuckingreality myfuckingreality

March 12 2018

lovelyybubbles
16:13
8233 758c
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viapkz451 pkz451
lovelyybubbles
16:12
lovelyybubbles
16:11
Reposted fromFlau Flau viazurawianiaczka zurawianiaczka

March 10 2018

lovelyybubbles
06:12
1986 80b5 500
Market in India ❤️
Reposted byCarridwen Carridwen

March 06 2018

lovelyybubbles
17:57
5486 7f94
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viasadeyes sadeyes
lovelyybubbles
17:56
0730 6ee1
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viainnocencja innocencja
17:54
9228 fd98 500
Reposted fromdivi divi vianebthat nebthat
lovelyybubbles
17:52
5591 c755 500
Reposted fromtfu tfu viakruemelmonster kruemelmonster

March 02 2018

17:16
0190 df8c 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viazuzka0 zuzka0
lovelyybubbles
17:14
Czas jest nieznośnie kapryśny. Gdy chcesz, by płynął wolniej, przyśpiesza, a kiedy jesteś nerwowy i zniecierpliwiony, wlecze się jak naćpany leniwiec.
— Leisa Rayven
lovelyybubbles
17:14
9456 5d25 500

February 28 2018

lovelyybubbles
14:51
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viaMerrry98 Merrry98
lovelyybubbles
14:06
- Minęło piętnaście lat, jak wyszedłeś z domu. Nie dałeś znaku życia. 
- Tak.
- Nie zostawiłeś adresu.
- Nie miałem.
- Mówiłeś, że idziesz po papierosy.
- Papierosy kupiłem.
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromUNIESIENIE UNIESIENIE viabobinka bobinka
lovelyybubbles
14:06
5543 9123
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viapkz451 pkz451
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl