Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

lovelyybubbles
17:27
Reposted fromFlau Flau viamyownreality myownreality
lovelyybubbles
17:27
4282 1902
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viagreywolf greywolf
lovelyybubbles
17:26
Jakiekolwiek było źródło mojej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało.
— K.Vonnengut “Niedziela Palmowa”
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie via2708 2708

December 03 2017

lovelyybubbles
16:21
16:20

December 02 2017

lovelyybubbles
15:25
mornings hungry for words, evenings longing for warmth 
— december.
Reposted bynotyourstrawberryfinatka

December 01 2017

lovelyybubbles
17:55
9444 0de6
Reposted fromGIFer GIFer viaajmaga ajmaga
lovelyybubbles
17:55
lovelyybubbles
17:54
Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia
— Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
17:53
9803 b0ba
Reposted fromsunlight sunlight viawastedtime wastedtime
17:33
lovelyybubbles
17:33
0446 4d0a 500
17:32
7794 df00 500

November 27 2017

lovelyybubbles
13:07
8613 ebcb 500
Reposted frommeem meem viastrangeme strangeme
lovelyybubbles
13:01
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viaendemit endemit
lovelyybubbles
12:54
2583 45c8
Reposted fromkrzysk krzysk viaviolethill violethill

November 24 2017

lovelyybubbles
12:12
9324 fc3b 500
Reposted fromtfu tfu vianiedoskonalosc niedoskonalosc
12:11
0594 80e2 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viamrdrunkteen mrdrunkteen
12:11
4098 4a2f

November 21 2017

lovelyybubbles
18:03
5170 b020
Reposted fromevaaristo evaaristo viaki-adi ki-adi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl