Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2019

lovelyybubbles
16:59
6198 463a 500
Reposted fromcatshitposting catshitposting viaKocuch Kocuch
lovelyybubbles
16:28
6485 1f79 500
Reposted frompunisher punisher viaKocuch Kocuch

December 03 2019

lovelyybubbles
12:34

December 01 2019

lovelyybubbles
16:40
5867 cfc5 500
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 vialaparisienne laparisienne
lovelyybubbles
16:38
5884 c30a 500
Reposted fromMtsen Mtsen vianokturnal nokturnal
lovelyybubbles
16:37
3134 dd49 500
Reposted fromMtsen Mtsen viairmelin irmelin

November 23 2019

lovelyybubbles
13:52
2884 1293 500
Kraków
lovelyybubbles
13:43
2148 9955
Reposted fromniewychowana niewychowana viakawazrumem kawazrumem

November 21 2019

lovelyybubbles
16:29
lovelyybubbles
16:26
7112 2d50 500
Reposted fromowca owca viadoubleespresso doubleespresso

November 19 2019

lovelyybubbles
15:47
1610 bd05 500
Reposted frompunisher punisher viaverdantforce verdantforce
lovelyybubbles
15:46
7309 0656 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viaverdantforce verdantforce
lovelyybubbles
15:45
5596 b58c 500
Reposted fromtfu tfu viaverdantforce verdantforce
lovelyybubbles
15:45
2406 f4d7 500
Reposted frompunisher punisher viaverdantforce verdantforce

November 16 2019

lovelyybubbles
17:02
ok, ok I am kinda looking forward to snowy weather.
Reposted fromMoonTide MoonTide viagitana gitana
lovelyybubbles
17:01
lovelyybubbles
17:00

November 11 2019

lovelyybubbles
16:10
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaasxhin asxhin
lovelyybubbles
16:09
0833 9e8a 500
Reposted fromsoftboi softboi vianotperfectgirl notperfectgirl
lovelyybubbles
16:08
7751 adf9
Reposted fromdatfeel datfeel viaschlachtoros schlachtoros
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl